Замын үүд, Улаанбаатарын чиглэлд карго ачаа тээшийг найдвартай шуурхай тээвэрлэнэ.

Таны ачааг Моно Транс ХХК хот хооронд найдвартай шуурхай хүргэнэ.

Бидний үйлчилгээнүүд


“МОНО ТРАНС” ХХК нь 2016 оноос эхлэн гэрээт тээвэр, карго тээврийн чиглэлээр дагнан ажиллаж байгаа авто замаар тээвэрлэгч компани юм. Бид үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэнээс хойш ачилтын явцыг улам сайжруулж, хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэн агуулах, техник тоног төхөөрөмжөө нэмэгдүүлэн хүрээгээ тэлсээр байна. Хэрэглэгчидийн хэрэгцээ шаардлагаас үндэслэн тээвэрлэлтийн явцыг интернэтээр хянах/GPS/, барааг QR code-жуулан бүртгэх гэх мэт ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр зорилго тавин ажиллаж байгаа билээ.

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД