Тээвэрлэлт


Манай тээврийн компани нь гэрээт тээврийн ачааг хаал ганаас хаал ганд хүргэж өгөх зорилготойгоор ажилладаг ба авто замын тээвэрлэлтээр дагнан ажилдаг тул өөрсдийн машин техникийн боломж сайтай байдгаараа давуу талтай юм.
Каргоны хувьд:

  • УБ-Багахангай-Чойр-Сайншанд-Замын-Үүд
  • Замын-Үүд-УБ чиглэлд өөрийн агуулах дээрээс
өдөр бүр ачилт хийн ачааг тээвэрлэж байна.