Техник төхөөрөмж


Манай компани:

  • Карго тээврийн үндсэн 3 , гэрээт 3
  • Гэрээт тээврийн үндсэн 3 , гэрээт 6
  • 7 тн, 5 тн, 3 тн нийт 3 порклифт ачигч
  • Түгээлтийн 3 портер, 2 истана машинтай.

Шаардлагатай тохиолдолд 10+ машины баг бүрдүүлэн томоохон төслийн тээврийг зохион байгуулан тээвэрлэж байсан туршлагатай.