Агуулах


Манай компани Эрээн хот, Замын-Үүд сум, Улаанбаатар хот гэсэн үндсэн 3 агуулахтай ба таны илгээсэн ачаа барааг хадгалах, зарим тохиолдолд цуглуулбар ачааг өөрсдийн аль ч агуулах дээр бөөгнөрүүлж хадгалан тээвэрлэлт хийх боломжтой.