Гаалийн бүрдүүлэлт


БНХАУ-н Эрээн хотод гаалийн бүрдүүлэлт хийж Хятад улсын хилээр нэвтрүүлж үйлчлүүлэгч нарынхаа хүссэн газарт найдвартай шуурхай хүргэж үйлчилдэг.
Тогтмол тээвэрлэлт хийдэг компаниуддаа бид гаалийн бүрдүүлэлт үнэ төлбөргүйгээр хийж өгөх ба гааль дээр ямар материал бүрдүүлж, хэрхэн мэдүүлэх талаар зөвлөгөө өгдөг.